Điều lệ giải bóng chuyền hơi toàn quốc 2021


Bóng chuyền hơi đã trở thành môn chơi được yêu thích không chỉ của nhiều cơ quan, ban ngành, người trung cao tuổi...mà các bạn trẻ cũng bắt đầu làm quen với môn bóng này. LĐBCVN đã đưa môn bóng chuyền hơi vào hệ thống thi đấu hàng năm để phát triển phong trào toàn quốc. Theo điều lệ giải bóng chuyền hơi toàn quốc năm 2021 sẽ diễn ra ở Thái Bình và Tiền Giang vào tháng 10/2021.Mẫu đăng ký thi đấu


Ảnh: DƯƠNG THU

Đăng nhận xét

0 Nhận xét