Có 36 đơn xin hổ trợ trong dự án phát triển bóng chuyền của FIVB

 

Trong tháng 8/2020, Liên đoàn bóng chuyền thế giới - FIVB đã thông báo đến 222 thành viên là các liên đoàn quốc gia về dự án phát triển bóng chuyền. Qua đó, FIVB sẽ xem xét các đơn đăng ký xin hổ trợ chuyên môn về huấn luyện viên, trang thiết bị, các khóa đào tạo huấn luyện để tăng cường chất lượng cho các ĐTQG, HLV, cơ sở vật chất của liên đoàn địa phương.

Sau khi kết thúc hạn đăng ký, FIVB thông báo đã nhận được 36 đơn đăng ký hổ trợ trên thế giới. Trong đó, Liên đoàn bóng chuyền châu Á - AVC có 9 đơn đăng ký. Nội dung trong 36 đơn xin FIVB hổ trợ thì có 20 đơn xin hổ trợ huấn luyện viên để phát triển ĐTQG (5 đơn xin cho bóng chuyền bãi biển và 15 đơn xin cho bóng chuyền trong nhà) và 16 đơn xin các thiết bị bóng chuyền trong nhà. 

Đối với các đơn đạt tiêu chuẩn đăng ký thành công, một hợp đồng sẽ được ký kết giữa FIVB và chủ tịch liên đoàn bóng chuyền quốc gia đó. Liệu trong 9 đơn của AVC có đơn của LĐBCVN hay không?

THANH THANH

Đăng nhận xét

0 Nhận xét