Nhà tài trợ gặp khó khăn, Sanest Khánh Hòa bắt đầu lo lắng!

Nhà tài trợ gặp khó khăn, Sanest Khánh Hòa bắt đầu lo lắng!
Tin mới nhất, do gặp khó khăn về nguồn lực tài chính sau dịch COVID 19, Hội đồng thành viên Cty TNHHMTV Yến sào Khánh Hòa quyết định kể từ ngày 01/7/2020, sẽ ngưng đầu tư bóng chuyền trẻ trong nhà và bóng chuyền bãi biển. Các đội này được trả về cho đơn vị chủ quản là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa đầu tư kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh. 
Riêng đội 1 bóng chuyền trong nhà - Sanest Khánh Hòa, tạm thời vẫn giữ lại nhưng tương lai lâu dài chưa đơn vị nào khẳng định sẽ tiếp quản đội bóng.
THANH HOÀNG

Đăng nhận xét

0 Nhận xét