Tín hiệu tay của trọng tài theo chuẩn của FIVB

FIVB vừa giới thiệu bộ hình ảnh về các tín hiệu tay trọng tài theo chuẩn của FIVB. Đây sẽ là những kiến thức bổ ích cho các trọng tài bóng chuyền Việt Nam để cập nhật kiến thức mới nhất.
Tín hiệu tay của trọng tài theo chuẩn của FIVB
THANH THANH