Xin cám ơn các bạn đã đến thăm Trang Bóng Chuyền Sài Gòn Online! FIVB "đóng cửa"...!?

FIVB "đóng cửa"...!?

Các văn phòng của Liên đoàn bóng chuyền quốc tế - FIVB sẽ "đóng cửa" từ thứ Sáu (ngày 21 tháng 12 năm 2018) cho đến thứ Hai (ngày 7 tháng 1 năm 2019) cho giai đoạn nghỉ lễ cuối năm. 
Đối với các vấn đề khẩn cấp, vui lòng tham khảo  Trang Liên hệ của FIVB  và bộ phận liên quan.
THANH NAM