Xin cám ơn các bạn đã đến thăm Trang Bóng Chuyền Sài Gòn Online! 52 giám sát và trọng tài làm nhiệm vụ ở ĐH TDTT toàn quốc 2018

52 giám sát và trọng tài làm nhiệm vụ ở ĐH TDTT toàn quốc 2018

Danh sách giám sát và trọng tài làm nhiệm vụ ở ĐH TDTT toàn quốc 2018
Tổng cục TDTT đã có quyết định về danh sách các giám sát và trọng tài làm nhiệm vụ ở môn bóng chuyền Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8 - năm 2018 tại Hà Nội gồm tổng cộng 52 cá nhân. Trong đó có đầy đủ các trọng tài cấp cao nhất của bóng chuyền Việt Nam. 
PHÚC VĨNH