Xin cám ơn các bạn đã đến thăm Trang Bóng Chuyền Sài Gòn Online! Lịch thi đấu vòng bán kết giải hạng A toàn quốc 2018 tại Đông Anh - Hà Nội

Lịch thi đấu vòng bán kết giải hạng A toàn quốc 2018 tại Đông Anh - Hà Nội

Lịch thi đấu vòng bán kết giải hạng A toàn quốc 2018 tại Đông Anh - Hà Nội

Vòng bán kết giải hạng A toàn quốc năm 2018 sẽ diễn ra tại Đông Anh - Hà Nội từ ngày 30/6 đến ngày 9/7 với sự tham dự của các đội nam: Quân Khu 3, Công an Quảng Bình, Công an Phú Thọ, Công an TPHCM, Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động, Trà Vinh, VLXD Bình Dương, Hà Nội, ĐakLak và các đội nữ: Tây Ninh, Binh Chủng Thông Tin, Kinh Bắc Bắc Ninh, Hà Nội, TPHCM.
Ngày
Giờ
N-N
Bảng
                     Đội gặp Đội

 30/6
14g
Nam
 A
Công an Quảng Bình – Sana Khánh Hòa
15g30
Nam
 B
Công an TPHCM – Hà Nội
20g
Nữ
 C
Tây Ninh – Hà Nội

 1/7
14g
Nam
 A
Bộ TLCSCĐ – Quân Khu 3
15g30
Nữ
 C
Vĩnh Phúc – Kinh Bắc Bắc Ninh
19g
Nam
 B
ĐakLak – VLXD Bình Dương
20g30
Nữ
 C
Binh Chủng Thông Tin - TPHCM

 2/7
14g
Nam
 A
Công an Phú Thọ - Quân Khu 3
15g30
Nam
 A
Công an Quảng Bình – Bộ TLCSCĐ
19g
Nam
 B
Trà Vinh – VLXD Bình Dương
20g30
Nữ
 C
Tây Ninh – Kinh Bắc Bắc Ninh

 3/7
14g
Nam
 B
Công an TPHCM - ĐakLak
15g30
Nam
 A
Sana Khánh Hòa – Bộ TLCSCĐ
19g
Nam
 A
Công an Phú Thọ - Công an Quảng Bình
20g30
Nữ
 C
Hà Nội - TPHCM

 4/7
14g
Nam
 B
Hà Nội – ĐakLak
15g30
Nam
 B
Trà Vinh – Công an TPHCM
19g
Nam
 A
Quân Khu 3 – Công an Quảng Bình
20g30
Nữ
 C
Vĩnh Phúc – Binh Chủng Thông Tin

 5/7
14g
Nam
 A
Sana Khánh Hòa – Công an Phú Thọ
15g30
Nam
 B
VLXD Bình Dương – Công an TPHCM
19g
Nam
 B
Hà Nội – Trà Vinh
20g30
Nữ
 C
Tây Ninh – TPHCM

 6/7
16g
Nữ
 C
Kinh Bắc Bắc Ninh – Binh Chủng Thông Tin
17g30
Nam
 A
Bộ TLCSCĐ – Công an Phú Thọ
19g
Nữ
 C
Hà Nội – Vĩnh Phúc

 7/7
16g
Nữ
 C
Tây Ninh – Binh Chủng Thông Tin
17g30
Nam
 B
ĐakLak – Trà Vinh
19g
Nữ
 C
TPHCM – Vĩnh Phúc

 8/7
16g
Nam
 A
Quân Khu 3 – Sana Khánh Hòa
17g30
Nam
 B
VLXD Bình Dương – Hà Nội
19g
Nữ
 C
Kinh Bắc Bắc Ninh – Hà Nội

 9/7
14g
Nữ
 C
Tây Ninh – Vĩnh Phúc
15g30
Nữ
 C
Binh Chủng Thông Tin – Hà Nội
19g
Nữ
 C
TPHCM – Kinh Bắc Bắc Ninh
Ảnh: TRUONG NGUYEN
HOÀNG LIÊN