Ảnh hưởng dịch cúm Corona: Sẽ hủy cúp Liên Việt Post Bank 2020!
Truyền hình Vĩnh Long được mời dự cúp Liên Việt Post Bank 2020